Kamsoft

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie p. Zygmuntem Kamińskim – Prezesem Zarządu Kamsoft SA.
Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek 4 grudnia o godz. 11.30 w sali 412A.

Temat spotkania: Cybernetyka w świecie zdrowia. Ambitne wyzwania dla ambitnych ludzi.

Firma Kamsoft SA przedstawi między innymi swoje zapotrzebowanie kadrowe w kontekście staży studenckich oraz możliwości podjęcia pracy w Firmie.

 

 

Dnia 19 listopada 2014 roku w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyła się konferencja ICTECH: Informatyka na Śląsku – doświadczenia i wyzwania, której współorganizatorem było Koło Naukowe Scientia Ingenium. Głównymi zadaniami naszego młodego zespołu było przygotowanie oraz administrowanie oficjalną stroną wydarzenia  – http://www.ictech-2014.ue.katowice.pl, ale zaangażowanie przejawialiśmy również w aktywnym uczestnictwie w dniu konferencji .

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innym przedstawiciele oraz pracownicy naukowi śląskich firm z branży IT (m.in. EMAG, Kamsoft S.A.) oraz wykładowcy akademiccy (UE Katowice, UE Wrocław, Politechnika Śląska). Prelekcje były prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim z synchronicznym tłumaczeniem. Oprócz tradycyjnych metod przedstawiania problemów w postaci wykładów bądź też dyskusji, innowacyjnym punktem okazała się sesja plakatowa, w której uczestnicy mieli możliwość nie tylko dokładnego przyjrzenia się prezentowanym teoriom, ale również indywidualnej dyskusji z ich autorami. Wśród paneli dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje firm, w tym jednej z największych organizacji zajmujących się e-zdrowiem, czyli Kamsoft SA. Prezes zarządu, pan Zygmunt Kasiński zaprezentował pierwszy polski system wspomagania zdrowia społeczeństwa – OSOZ. Wśród możliwości nowego projektu Pan Prezes wymienił także zwiększenie ilości miejsc pracy w obszarze IT w naszym regionie, jak i też ekspansje firmy na terenie krajów Europy Zachodniej, co zwiększa możliwość kariery wśród młodych studentów i absolwentów śląskich uczelni, w szczególności naszej Alma Mater.

Słuchacze mieli możliwość wysłuchania wielu ciekawych prelekcji. Od historii informatyki na Śląsku (która sięga lat 70-tych), poprzez dzieje zmian społeczno-gospodarczych, wykorzystanie informatyki w takich aspektach życia jak ochrona zdrowia, poprawa życia osobom niepełnosprawnym, administracja publiczna, biznes, zarządzanie, aż do zastosowania instrumentów informatycznych w działaniach kreatywnych związanych z kulturą i sztuką. Zagadnienia te były omawiane nie tylko na panelu otwartym, ale także na dwóch, równoległych sesjach.

Pełen żarliwych dyskusji i wymiany argumentów okazał się również panel dyskusyjny w którym uczestniczyli  m. in.  prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski – UEK, Zygmunt Kamiński – Prezes Zarządu Kamsoft S.A., Łukasz Kasprzyk – Klaster Przemysłów Kreatywnych „Made in Śląsk”, Wojciech Muras – Prezes Zarządu Net-o-logy Sp. z.o.o., , dr hab. Marek Sikora – EMAG, Mariusz Wróbel – Dyrektor Instytucji Filmowej „Silesia-Film”. Panel ten moderowany był przez redaktora Polskiego Radia Katowice pana Jarosława Juszkiewicza.

Konferencja nie przyniosła odpowiedzi na wszystkie pytania ani rozwiązań na wszystkie problemy, ale bez wątpienia okazała się doskonałym miejscem wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z rozwojem informatyki na Śląsku. Jako pasjonaci nauki oraz studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mamy nadzieję na częstsze tego typu wydarzenia na naszej uczelni, ale również na innych Śląskich uczelniach.

 

Wkrótce na naszej stronie pojawi się relacja zdjęciowa z tego wydarzenia.

 

W dniach od 14 do 22 września 2014 r. przebywała w naszej Uczelni trzyosobowa delegacja z Da-Yeh University z Tajwanu: Prof. Yuh-Wen Chen oraz studenci Tai-Jung WU, Tung-Po LIN.

Wizyta gości związana była z polsko-tajwańskim wspólnym projektem badawczym na lata 2013-2014 pt. „Investigating e-business collaboration characteristics of SME through B2B„. Projekt prowadzony jest w ramach porozumienia o współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i The National Science Council in Taipei. Stronę polską reprezentuje w projekcie zespół w składzie: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, dr Barbara Filipczyk, dr Krzysztof Kania, dr Jerzy Michnik (koordynator projektu), dr Tomasz Staś.

W ramach tej wizyty KN Scientia Ingenium zorganizowało seminarium naukowe, które miało na celu wymianę wiedzy i zainteresowań badawczych studentów wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studentów z Institute of Industrial Engineering and Management, Da-Yeh University na Tajwanie.

Tematyka wystąpień i prelegenci:

‚Social Media Monitoring’ - Łukasz Szyndzielorz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, SKN ‚Scientia Ingenium’

‚Presentation of a new blouetooth device’ – Tai Jung-WU, Da-Yeh University, Institute of Industrial Engineering and Management, Taiwan

‚The bike industry in Taiwan’ – Tung-Po LIN, Da-Yeh University, Institute of Industrial Engineering and Management, Taiwan.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Prelegent Łukasz Szyndzielorz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, SKN ‚Scientia Ingenium’

Prelegent Tai-Jung WU, Da-Yeh University, Institute of Industrial Engineering and Management, Taiwan

Prelegent Tung-Po LIN, Da-Yeh University, Institute of Industrial Engineering and Management, Taiwan

Delegacja z Da-Yeh University, Taiwan

Zdjęcie grupowe. (Od lewej) Dr Barbara Filipczyk, Kamil Krzyżoś, Mateusz Frania, Mateusz Janus, Monika Wiśniewska, Artur Kluczewski, Łukasz Szyndzielorz, Tai-Jung Wu, Prof. Yuh-Wen Chen, Tung-Po Lin

 

Oferty pracy w firmie Techland Web-based Solutions

Dnia 31 października 2014, w Oferty pracy, przez Łukasz Szyndzielorz

Wszystkich zainteresowanych tworzeniem aplikacji internetowych, w szczególności z wykorzystaniem języka Python i frameworka Django zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w firmie Techland Web-based Solutions!

Hej!

Obecnie w Techland Web-based Solutions kompletujemy zespół do zupełnie nowego, ekscytującego projektu o światowym zasięgu.

Dołącz do nas jako:

Python Developer (http://twbs.techland.pl/senior.html lub,

Lead Web Developer (http://twbs.techland.pl/lead.html)

Więcej informacji o nas znajdziecie tu: http://twbs.techland.pl/.

Pozdrawiamy!

Polecamy i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania!