Publikacje i referaty członków Koła Naukowego „Scientia Ingenium”

 

Filipczyk B., Szyndzielorz Ł., Wachowicz T., Wiśniewska M.:System wspomagania negocjacji dwustronnych TONSS [w] Roszkowska E., Wachowicz T. (red.) Negocjacje. Analiza i wspomaganie. Wolters Kulwer SA, Warszawa, 2016.

Furmankiewicz M., Ziuziański P., Krzciuk M.: Zastosowanie metody reprezentacyjnej w analizie danych ankietowych. Studium przypadku monitorowania epidemii przez internautów [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 87, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2016.

Furmankiewicz M., Furmankiewicz J., Ziuziański P.: Evaluation of expert system as a stage of life cycle model ESDLC on the example of WIKex, Computer Science and Mathematical Modelling No. 2, Military University of Technology, Warsaw 2015.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Internetowy kwestionariusz ankiety jako nowoczesne narzędzie prowadzenia badań w naukach społecznych [w:] Nowe Media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej, pr. zb. pod red., J. Gołuchowskiego, Z. Spyra. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015.

Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Implementation of business intelligence performance dashboard for the knowledge management in organization [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 82, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015.

Ziuziański P., Furmankiewicz M.: Rola kokpitu menedżerskiego w procesie podejmowania decyzji [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 77, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015.

Ziuziański P., Furmankiewicz M.: Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, z. 7 (1), 2015.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Zastosowanie szkieletowego systemu ekspertowego w procesie wspomagania decyzji wyboru specjalności przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA, Vol. 16, Nr 1, 2015, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2015.

Furmankiewicz M., Wiśniewska M., Ziuziański P.: Możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w inteligentnych budynkach [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt 2/2014, pr. zb. pod red. Zbigniewa E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2014.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Systemy ekspertowe w e-zdrowiu: studium przypadku diagnostyki grypy [w:] Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Rok 8, Nr 11, Warszawa 2014.

Ziuziański P., Furmankiewicz M.: Projektowanie interaktywnych kokpitów menedżerskich zorientowanych na użytkownika [w:] Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, Wydawnictwo Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej “Horyzont”, Wrocław 2014.

Ziuziański P., Furmankiewicz M.: Rola Internetu w autodiagnozie i samoleczeniu: szanse i zagrożenia [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt 2/2014, pr. zb. pod red. Zbigniewa E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2014.

Ziuziański P.: Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji, [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt 1/2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2014.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Wdrażanie kokpitu menedżerskiego w ramach systemu BI w organizacji, Przegląd Teleinformatyczny, Nr 1-2 (37) 2014.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Ocena wykorzystania technologii teleinformatycznych w procesie autodiagnozy i samoleczenia w świetle badania opinii internautów, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2013, pod red. T. Porębska−Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Internet jako źródło danych epidemiologicznych [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. Z.E. Zielińskiego, 2/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Newsletter jako efektywne narzędzie e-mail marketingu w zarządzaniu relacjami z klientami [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. Z.E. Zielińskiego, Tom 1/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Media społecznościowe jako nowoczesny kanał komunikacyjny dla telewizji na przykładzie talent show [w:] Nowe Media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej, pr. zb. pod red., J. Gołuchowskiego, Z. Spyra. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Wykorzystanie szkieletowego systemu ekspertowego dla projektu econet, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. Z.E. Zielińskiego, 1/2013, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013.

Chrabański K., Furmankiewicz M..: Określenie wymagań klientów odnośnie stron WWW, portali i wortali. Studium empiryczne [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. Z.E. Zielińskiego, 1/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Popularność Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – studium empiryczne [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. Z.E. Zielińskiego, 1/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013.

Drzymała S.: „To BI or not to BI” – czy biznes potrzebuje Business Intelligence? Controlling i rachunkowość zarządcza” 2012.

Rafa K., Łada G., Hycz M.: Humaniści programują – wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego w programowaniu. Referat wygłoszony na IV Międzynarodowej Konferencji „Technologie informacyjne w przedsiębiorczości wirtualnej” zorganizowanej przez Naukowe Koło Technologii Informatycznych działające przy Katedrze Systemów Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012.

Duży A., Furmankiewicz M., Ziuziański P. E-learning jako nowoczesna technologia nauczania w Polsce na przykładzie platformy Moodle wśród uczelni ekonomicznych. Referat wygłoszony na IV Międzynarodowej Konferencji „Technologie informacyjne w przedsiębiorczości wirtualnej” zorganizowanej przez Naukowe Koło Technologii Informatycznych działające przy Katedrze Systemów Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012.