Publikacje

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Publikacje i referaty członków Koła Naukowego „Scientia Ingenium”

 

Filipczyk B., Szyndzielorz Ł., Wachowicz T., Wiśniewska M.:System wspomagania negocjacji dwustronnych TONSS [w] Roszkowska E., Wachowicz T. (red.) Negocjacje. Analiza i wspomaganie. Wolters Kulwer SA, Warszawa, 2016.

Furmankiewicz M., Ziuziański P., Krzciuk M.: Zastosowanie metody reprezentacyjnej w analizie danych ankietowych. Studium przypadku monitorowania epidemii przez internautów [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 87, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2016.

Furmankiewicz M., Furmankiewicz J., Ziuziański P.: Evaluation of expert system as a stage of life cycle model ESDLC on the example of WIKex, Computer Science and Mathematical Modelling No. 2, Military University of Technology, Warsaw 2015.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Internetowy kwestionariusz ankiety jako nowoczesne narzędzie prowadzenia badań w naukach społecznych [w:] Nowe Media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej, pr. zb. pod red., J. Gołuchowskiego, Z. Spyra. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015.

Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Implementation of business intelligence performance dashboard for the knowledge management in organization [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 82, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015.

Ziuziański P., Furmankiewicz M.: Rola kokpitu menedżerskiego w procesie podejmowania decyzji [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 77, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015.

Ziuziański P., Furmankiewicz M.: Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie, z. 7 (1), 2015.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Zastosowanie szkieletowego systemu ekspertowego w procesie wspomagania decyzji wyboru specjalności przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA, Vol. 16, Nr 1, 2015, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław 2015.

Furmankiewicz M., Wiśniewska M., Ziuziański P.: Możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w inteligentnych budynkach [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt 2/2014, pr. zb. pod red. Zbigniewa E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2014.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Systemy ekspertowe w e-zdrowiu: studium przypadku diagnostyki grypy [w:] Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Rok 8, Nr 11, Warszawa 2014.

Ziuziański P., Furmankiewicz M.: Projektowanie interaktywnych kokpitów menedżerskich zorientowanych na użytkownika [w:] Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, Wydawnictwo Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej “Horyzont”, Wrocław 2014.

Ziuziański P., Furmankiewicz M.: Rola Internetu w autodiagnozie i samoleczeniu: szanse i zagrożenia [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt 2/2014, pr. zb. pod red. Zbigniewa E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2014.

Ziuziański P.: Kokpit menedżerski jako efektywne narzędzie do wizualizacji danych w organizacji, [w:] Z.E. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt 1/2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2014.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Wdrażanie kokpitu menedżerskiego w ramach systemu BI w organizacji, Przegląd Teleinformatyczny, Nr 1-2 (37) 2014.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Ocena wykorzystania technologii teleinformatycznych w procesie autodiagnozy i samoleczenia w świetle badania opinii internautów, [w:] Systemy Wspomagania Organizacji SWO 2013, pod red. T. Porębska−Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Internet jako źródło danych epidemiologicznych [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. Z.E. Zielińskiego, 2/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Newsletter jako efektywne narzędzie e-mail marketingu w zarządzaniu relacjami z klientami [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. Z.E. Zielińskiego, Tom 1/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Media społecznościowe jako nowoczesny kanał komunikacyjny dla telewizji na przykładzie talent show [w:] Nowe Media i technologie we współczesnej komunikacji marketingowej, pr. zb. pod red., J. Gołuchowskiego, Z. Spyra. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Wykorzystanie szkieletowego systemu ekspertowego dla projektu econet, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. Z.E. Zielińskiego, 1/2013, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013.

Chrabański K., Furmankiewicz M..: Określenie wymagań klientów odnośnie stron WWW, portali i wortali. Studium empiryczne [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. Z.E. Zielińskiego, 1/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013.

Furmankiewicz M., Ziuziański P.: Popularność Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – studium empiryczne [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. Z.E. Zielińskiego, 1/2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013.

Drzymała S.: „To BI or not to BI” – czy biznes potrzebuje Business Intelligence? Controlling i rachunkowość zarządcza” 2012.

Rafa K., Łada G., Hycz M.: Humaniści programują – wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego w programowaniu. Referat wygłoszony na IV Międzynarodowej Konferencji „Technologie informacyjne w przedsiębiorczości wirtualnej” zorganizowanej przez Naukowe Koło Technologii Informatycznych działające przy Katedrze Systemów Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012.

Duży A., Furmankiewicz M., Ziuziański P. E-learning jako nowoczesna technologia nauczania w Polsce na przykładzie platformy Moodle wśród uczelni ekonomicznych. Referat wygłoszony na IV Międzynarodowej Konferencji „Technologie informacyjne w przedsiębiorczości wirtualnej” zorganizowanej przez Naukowe Koło Technologii Informatycznych działające przy Katedrze Systemów Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.