Nowy Zarząd Koła

W semestrze zimowym 2017/2018 został wybrany nowy zarząd Koła Naukowego Inżynierii Wiedzy „Scientia Ingenium”.  Przewodniczącym został Patryk Wiśniewski,  a wiceprzewodniczącym – Wojciech Kochański.  Koło aktualnie liczy sześciu członków.  Opiekunem jest Pani Doktor Barbara Filipczyk.

Ustaliliśmy  plany na najbliższe miesiące. Aktualnie celem członków Koła  jest zaktualizowanie strony internetowej, organizacja biura oraz stworzenie bazy danych, która będzie służyła do wypożyczania sprzętu dostępnego dla członków w ramach Koła Naukowego. Planujemy także napisać kilka aplikacji webowych.